Publications and Media Appearances

Scientific Publications

Roedema, T.F.L., V.Rerimassie, J.E.W. Broerse & J.F.H. Kupper (2022) Towards the reflective science communication practitioner. In: Journal of Science Communication. 21(4). PDF (Peer reviewed)

Roedema, T.F.L., J.F.H. Kupper & V.Rerimassie (2022) Hoe burgers omgaan met onzekerheden en morele ambiguïteit van de pandemie. In: Podium voor Bio-ethiek 29(2). PDF

Stemerding D., A.W. Betten, V.Rerimassie, Z.Robaey & J.F.H. Kupper (2019) Future making and responsible governance of innovation in synthetic biology. In: Futures (109). PDF (Peer reviewed)

Betten A.W.*, V. Rerimassie*, D. Stemerding, J.E.W. Broerse & J.F.H. Kupper (2018) ‘Constructing future scenarios as a tool to foster responsible research and innovation among synthetic biologists’. In: Life Sciences, Society and Policy (14:12) PDF (Peer reviewed)

Rerimassie V. (2016) ‘Exploring political views on synthetic biology in The Netherlands’. In: NanoEthics 10(3). PDF  (Peer reviewed)

Ancillotti, M., V. Rerimassie, S.B. Seitz & W. Steurer (2016) ‘An update of public perceptions of synthetic biology: still undecided?’ In: NanoEthics. 10(3). (Peer reviewed)

Rerimassie V. (2016) ‘Early Engagement with Synthetic Biology in The Netherlands. Initiatives by the Rathenau Instituut’. In: K. Hagen, M. Engelhard & G. Toepfer (eds) Ambivalences of Creating Life. Societal and Philosophical Dimensions of Synthetic Biology. Dordrecht: Springer. 

Betten A.W. & V. Rerimassie (2015) “Eindelijk iets dat wel betekenis heeft”. Over morele reflectie bij toekomstige synthetische biologen. Podium voor Bio-ethiek, 22(1) PDF

Rerimassie V., D. Stemerding, W. Zhang & K.R. Srinivas (2015) ‘Discourses on Synthetic Biology in Europe, India and China’. In: M. Ladikas et al. Science & Technology Governance and Ethics. A Global Perspective from Europe,India and China. Dordrecht: Springer. PDF 

Rerimassie V., M. Ying, K.R. Srinivas & M. Ladikas (2015) Public Perceptions of Science and Technology in Europe, China and India. In: M. Ladikas et al. Science & Technology Governance and Ethics. A Global Perspective from Europe,India and China. Dordrecht: Springer. PDF

Schroeder D. & V. Rerimassie (2015,) ‘Science and Technology Governance and European Values’. In: M. Ladikas et al. Science & Technology Governance and Ethics. A Global Perspective from Europe,India and China. Dordrecht: Springer. PDF 

Stemerding D., V. Rerimassie, R. van Est, Y. Zhao, S. Chaturvedi, M. Ladikas & F. Brom (2015) ‘A Comparative Framework for Studying Global Ethics in Science and Technology’. In: M. Ladikas et al. Science & Technology Governance and Ethics. A Global Perspective from Europe,India and China. Dordrecht: Springer. PDF

Van der Scheer L. & V. Rerimassie (2015) ‘Inleiding. Technologische ontwikkelingen en de bio-ethische agenda’. Podium voor Bio-ethiek, 22 (3). PDF

Rerimassie V. & A. Krom (2014). ‘Bij iedere wetsevaluatie die aan bio-ethische thema’s raakt zou eigenlijk een ethicus betrokken moeten zijn. Een interview met Ineke Bolt.’. Podium voor Bio-ethiek, 21(1). PDF

Van Est, R., B. Walhout, V. Rerimassie, D. Stemerding & L. Hanssen (2012). ‘Governance of Nanotechnology in the Netherlands. Informing and Engaging in Different Social Spheres’. In: International Journal of Emerging Technologies and Society, 10, 2012, pp: 6 – 26. PDF (Peer reviewed)

Reports

 

Rerimassie V., T.F.L. Roedema, L. Augustijn, A. Schirmer & J.F.H. Kupper (2021) Making sense of the COVID-19 pandemic: an analysis of the dynamics of citizen sensemaking practices across Europe. RETHINK Deliverable 2.2. PDF 

Rerimassie V., D. Stemerding, E. de Bakker & R. van Est (2018) Beyond public acceptance. Design of a societal incubator for promising (nano)technologies. Den Haag: Rathenau Instituut. PDF (Engelstalige bewerking Van draagvlak naar meer)

Van Est R., J. Timmer, L. Kool, N. Nijsingh, V. Rerimassie & D. Stemerding (2017) Regels voor het digitale mensenpark. ‘Telen’ en ‘temmen’ van de mens via kiembaanmodificatie en persuasieve technologie.Den Haag: Rathenau Instituut. PDF (Nederlandstalige bewerking van Rules for the digital human park)

Rerimassie V., R. van Est, D. Stemerding, I. van Keulen, Z. Robaey, M. Peters & I. Malsch (2016) Moderne biotechnologie in Nederland. Achtergrondnotitie expertmeeting Tweede Kamerleden. Den Haag: Rathenau Instituut. PDF

Rerimassie V., D. Stemerding, E. de Bakker & R. van Est (2016) Van draagvlak naar meer. Ontwerp van een maatschappelijke incubator voor beloftevolle (nano)technologieën. Den Haag: Rathenau Instituut. PDF

Van Est R., J. Timmer, L. Kool, N. Nijsingh, V. Rerimassie & D. Stemerding (2016) Rules for the digital human park. Two paradigmatic cases of breeding and taming human beings: Human germline editing and persuasive technology. Background Paper for the 11thGlobal Summit of National Ethics/Bioethics Committees. PDF

Rerimassie V. & D. Stemerding (2014) SynBio Politics. Bringing synthetic biology into debate.Den Haag: Rathenau Instituut. PDF (Geactualiseerde Engelstalige bewerking Politiek over leven).

Van Est, R. m.m.v. V. Rerimassie, I. van Keulen & G. Dorren (2014). Intieme Technologie. De slag om ons lichaam en gedrag. Den Haag: Rathenau Instituut. PDF

Van Est, R. & V. Rerimassie (2014) Het Bericht. Strijd om onze intimiteit.Den Haag: Rathenau Instituut. PDF  

Van Est, R., D. Stemerding, V. Rerimassie, Mirjam Schuijff, J. Timmer & F. Brom (2014). From Bio to NBIC convergence – From medical practice to daily life. Report written for the Council of Europe, Committee on Bioethics. Den Haag: Rathenau Instituut. PDF

Stemerding D., V. Rerimassie & P. Messer (2013) Het Bericht. Synthetische biologie vereist samenspraak. Den Haag: Rathenau Instituut. PDF 

Rerimassie, V. & D. Stemerding (2013). Politiek over leven. In debat over synthetische biologie.Den Haag: Rathenau Instituut. PDF

Other Publications

Stemerding D., V. Rerimassie, A.W. Betten, et al. (2017) ‘The iGEMmers guide to the future’. Online

Rerimassie V. & D. Stemerding (2014) ‘Verantwoord verder met synthetische biologie’. In: Cahier Biowetenschappen en Maatschappij, Synthetische Biologie, 4(33). PDF

 Rerimassie, V.  (11-17-2013). ‘Blauwalgen geven biobrandstof een nieuwe kans’. NRC Handelsblad, pp. O&D6. Online

Media Appearences

‘The Modular Body’door Floris Kaayk, 2016 www.themodularbody.com

‘Er wordt maar weinig gediscussieerd over genetisch gemodificeerde mensen’, Wetenschap Vandaag, BNR Nieuwsradio, 29 maart 2016. Online

Contact